Możliwość komentowania Jakie są popularne sposoby została wyłączona

Jakie są najczęściej stosowane sposoby spawanie aluminium
Aluminium to jeden z najpopularniejszych obecnie materiałów konstrukcyjnych. Bardzo duży wpływ na to mają jego chemiczne i mechaniczne właściwości. W odróżnieniu od stali ono nie rdzewieje, przez co stosowane być może w miejscach o dużej wilgotności, bez potrzeby kosztownego zabezpieczenia. Jest także odporne na działanie wielu kwasów organicznych i związków azotowych, a dodatkowo ma znacznie mniejszą wagę niż stal. Wszystko to sprawia, że korzysta z niego powszechnie przemysł budowlany, motoryzacyjny czy elektroniczny, lecz również wojskowy i chemiczny. To, co jest bardzo ważne, to można go wielokrotnie poddawać recyklingowi, bez praktycznie żadnej utraty parametrów i właściwości. Dużo konstrukcji i elementów będzie jednak wymagać spawania, a to jest pewnym wyzwaniem. Metal ten ma stosunkowo niską temperaturę topnienia, a poza tym na jego powierzchni powstają tlenki, które osłabiają spoinę. Z tego też powodu niezbędne jest zastosowanie przy spawaniu osłony z obojętnego gazu, którym z reguły jest argon. Istotne jest też przygotowanie w odpowiedni sposób powierzchni elementu, czyli jego dokładne oczyszczenie ze wszystkich zabrudzeń. Aktualnie popularne są dwa sposoby spawania, czyli MIG MAG oraz TIG. Metodę MIG stosuje się dla materiałów, które mają przynajmniej milimetr grubości, a przy takim procesie spoiwo podawane jest w formie drutu. Metoda TIG będzie się nadawała do cieńszych elementów, a stosuje się przy nim elektrody dysponujące wysoką temperaturą topnienia, zapewniające odpowiednie parametry łuku.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.